Chứng khoán

Cách tính giá điều chỉnh trong chứng khoán

cong-thuc-tinh-gia-dieu-chinh

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán thì khái niệm giá điều chỉnh trong chứng khoán chính là một trong những cụm từ mà các nhà đầu tư cần tìm hiểu kĩ lưỡng. Bài viết dưới đây của tygiaquydoi.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề này qua khái niệm, trường hợp sử dụng và cách tính giá điều chỉnh trong chứng khoán chính xác và đơn giản nhất.

Khái niệm giá điều chỉnh trong chứng khoán.

Giá điều chỉnh trong chứng khoán là mức giá mà ở đó giá được đăng trên bảng niêm yết giá tại các sàn giao dịch chứng khoán hoặc do các công ty chứng khoán cung cấp, khi đó chúng ta đã bỏ qua lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu được từ cổ tức và việc tách cổ phiếu, vốn có vai trò vô cùng quan trọng. Khi đó thì việc phân tích các hiệu quả đầu tư, cũng như việc so sánh giữa các cổ phiếu với nhau, việc thành lập các danh mục đầu tư hoặc ngay cả như việc phân tích kỹ thuật sẽ mất đi tính chính xác.

Trường hợp xuất hiện giá điều chỉnh trong chứng khoán.

Khi xảy ra một số sự việc sau, ta sẽ có mức giá điều chỉnh trong chứng khoán :

– Công ty phát hành thêm quyền mua cổ phiếu.

– Công ty chi trả cổ tức bằng hình thức tiền mặt.

– Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu.

– Công ty chia các cổ phiếu thưởng.

– Công ty chia thưởng bằng tiền mặt.

> Xem thêm :

Cách tính giá điều chỉnh trong chứng khoán.

Giá điều chỉnh trong chứng khoán được tính theo công thức dưới ảnh sau :

cong-thuc-tinh-gia-dieu-chinh

Trong đó :

Ptc : chính là giá tham chiếu trong các ngày không hưởng quyền.

I1 : Tỷ lệ lượng vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.

I2 : Tỷ lệ vốn tăng do chia cổ phiểu thưởng.

I3 : Tỷ lệ vốn tăng do trả cổ tức bằng cổ phiếu.

TTHcp : Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu.

Divcp : Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu.

TTHt : Giá trị tiền thưởng bằng tiền.

Divt : Giá trị cổ tức bằng tiền.

Pr1 : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu

Pr2 : Giá cổ phiếu tính cho người được thưởng bằng cổ phiếu

Pr2 : Giá cổ phiếu tính cho người được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong thực tế thì có nhiều tình huống có thể xảy ra, tuy nhiên với công thức tổng quát trên thì có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp để tính giá điều chỉnh trong chứng khoán. Riêng với các nhân tố mà không xảy ra thì ta có thể để giá trị bằng 0. Bạn cần xác định chính xác trong từng trường hợp cụ thể để có thể áp dụng công thức tính cho phù hợp và đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất.

 

Trả lời