Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua eTax

Theo công văn mới nhất của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất vào ngày 30/09/2020. Một trong những lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp đó là việc đăng ký sử dụng hóa…

Cá nhân có được đăng ký nộp thuế điện tử hay không?

Rất nhiều người đang vướng mắc về việc liệu cá nhân có được đăng ký nộp thuế điện tử hay không? Nhất là trong bối cảnh Nghị định 41/2020 quy định về việc gia hạn nộp thuế đã chính thức được ban hành và áp dụng đối với những đối tượng chịu ảnh hưởng của…

Các vấn đề trong quá trình phạt vi phạm hành chính về thuế

Phạt vi phạm hành chính về thuế là một trong những nội dung được quy định và soạn thảo trong Nghị định 129/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành và chính thức có hiệu lực vào ngày 15/12/2013. Nghị định này bao gồm hai nội dung chủ yếu: Thứ nhất là về các mức xử phạt…