CQT đồng hành cùng DN triển khai HĐTT theo Thông tư 68

Thông tư 68/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. Để giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng, dễ dàng nắm bắt thông tin và triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, Cơ quan Thuế đang tích cực triển khai các chương trình Hội thảo, Tập huấn, nhằm khuyến khích doanh nghiệp nhanh…

lai-co-ban-tren-co-phieu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gì?

Trong thời buổi kinh tế như hiện nay thì đa số các công ty cổ phần niêm yết giá trên thị trường chứng khoán đang tăng lên một cách chóng mặt. Vì vậy việc xác định chính xác các chỉ số tài chính để phục vụ cho bộ phận giám đốc, các cơ quan quản…