quy-dinh-dong-bao-hiem-xa-hoi

Quy định đóng bảo hiểm mới nhất 2018

Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất đã điều chỉnh một số khoản mục về đối tượng, mức đóng, tỷ lệ hưởng cùng nhiều chính sách đổi mới khác, có hiệu lực kể từ 1/1/2018. Dưới đây chúng tôi xin được chia sẻ về quy định đóng bảo hiểm mới nhất 2018. Đối tượng tham…