Tài chính

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi

Trên thị trường chứng khoán hiện nay có rất nhiều loại cổ phiếu. Bên cạnh cổ phiếu thường thì còn có cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi,… Bài viết dưới đây sẽ làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan tới cổ phiếu ưu đãi là gì cũng như một số thắc mắc phổ biến khác xung quanh loại cổ phiếu này.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi vừa giống với cổ phiếu thường vừa giống với trái phiếu. Người sở hữu loại chứng khoán này cũng được xem như là một cổ đông của công ty nhưng lại chỉ được trả một phần cổ tức nhất định mà thôi. Đặc biệt trong việc chia cổ tức thì mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi lại mang một ý nghĩa rất quan trọng. Thường thì cổ tức của cổ phiếu ưu đãi sẽ được ấn định theo một tỷ lệ cố định có trên mệnh giá.

Vậy, ưu điểm của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi là gì? Đó chính là việc bạn luôn nhận dược cổ tức đầu tiên và ngay cả khi công ty có bị phá sản thì bạn cũng là người được ưu tiên trả trước các phần tài sản còn lại. Sự chuyển đổi giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường không phải là một mũi tên hai chiều. Theo đó thì cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển thành cổ phiếu thường trong khi đó thì cổ phiếu thường lại không thể làm điều ngược lại. Cổ đông ưu đãi là cổ đông mà có cổ phiếu ưu đãi.

> Xem thêm :

Các loại cổ phiếu ưu đãi là gì?

Việc hiểu khái niệm của cổ phiếu ưu đãi là gì thôi không đủ, bạn cần phải tìm hiểu thêm những loại của cổ phiếu này, nó cũng rất quan trọng. Cổ phiếu ưu đãi gốm ba loại chính đó là cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

các loại cổ phiếu ư đãi

– Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết :

Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu này thì nhiều hơn so với cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu sẽ được quy định bởi những điều lệ của công ty và thường thì chỉ có các tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập công ty mới có thể sở hữu lại cổ phiếu này. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do cổ đông sáng lập ra chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm và sau thời hạn này thì sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

– Cổ phiếu ưu đãi cổ tức :

Bạn sẽ được trả cổ tức cao hơn mức cổ tức cổ phiếu thường khi sở hữu loại cổ phiếu này. Phần cổ tức bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thường, trong đó thì phần cổ tức cố định không hề phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên người mà sở hữu loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức lại không có quyền tham gia biểu quyết hay đề bạt người vào Hội đồng quản trị của công ty.

– Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại  :

Người sở hữu loại cổ phiếu này có thể yêu cầu công ty hoàn lại vốn góp vào bất kì thời điểm nào theo những thỏa thuận ghi trên cổ phiếu. Cổ đông mà sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại thì cũng có quyền tương tự như cổ đông phổ thông nhưng lại không có quyền biểu quyết, dự họp hoặc đề cử người vào HĐQT.

Khi mới chập chững bước vào thị trường chứng khoán thì chắc hẳn việc định nghĩa cổ phiếu ưu đãi là gì còn nhiều khó khăn. Hi vọng qua bài viết này thì bạn có thể thêm thông tin để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Trả lời