Blog

Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh

Ngành xuất nhập khẩu đang trên đà phát triển mạnh cùng với xu thế hội nhập của thương mại quốc tế. Vì vây các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không ngừng tăng mạnh trong những năm qua, đặc biệt là năm 2017 đánh dấu dấu mốc quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu với những con số ấn tượng

Số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, phù hợp với bối cảnh hội nhập; gia công hàng hóa với nước ngoài đóng góp lớn vào mức tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu 5 năm qua.

Họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017.

Đó là thông tin tại cuộc họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức ngày 19/1/2018, tại Hà Nội.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 cho thấy, số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu thời điểm 1/1/2017 khoảng 63 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,2% so với cùng thời điểm năm 2012, tốc độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ là 8,2%.

Đây là con số rất đáng ngạc nhiên và cũng là con số báo hiệu sự phát triển vượt bậc của ngành nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Trong đó, số doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu là 23,3 nghìn doanh nghiệp, tăng bình quân 7,1%/năm; doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu là 55,1 nghìn doanh nghiệp, tăng bình quân 8,7%/năm; và doanh nghiệp có cả hai hoạt động là 15,4 nghìn doanh nghiệp, bình quân hàng năm tăng 8,3%.

Theo số liệu từ Tổng điều tra và từ Tổng cục Hải quan cung cấp cho thấy, số lượng các daonh nghiệp có hoạt động gia công đơn thuần là gần 4,2 nghìn doanh nghiệp, hầu hết thuộc các ngành dệt may, giày dép và chiếm khoảng 20% số doanh nghiệp thuộc các ngành này.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào mức tăng trưởng cao của xuất nhập khẩu. Theo số liệu từ tổng điều tra và từ Tổng cục Hải quan cung cấp cho thấy số lượng các doanh nghiệp có hoạt động gia công đơn thuần (Nhập khẩu nguyên liệu của người đặt hàng nước ngoài và xuất khẩu thành phẩm, chỉ nhận phí dịch vụ gia công, không có sự chuyển quyền sở hữu với hàng hóa là gần 4,2 nghìn doanh nghiệp, hầu hết thuộc các ngành dệt may, giày dép và chiếm khoảng 20% số doanh nghiệp thuộc các ngành này.

Nguồn http://tygiaquydoi.com/ tổng hợp

Trả lời