Tài chính

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua eTax

Theo công văn mới nhất của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất vào ngày 30/09/2020. Một trong những lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp đó là việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hiện nay sẽ được thực hiện trên hệ thống thuế điện tử eTax thay cho các hệ thống trước đây. Kể các các dịch vụ khác như nộp tờ khai, hoàn thuế, nộp thuế, cách báo cáo thuế qua mạng cũng đều thực hiện trên hệ thống dịch vụ này. Để có thể thực hiện được việc nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang thuế điện tử eTax.

Người dùng tiến hành đăng nhập vào trang web: http://thuedientu.gdt.gov.vn -> chọn phân hệ Doanh nghiệp.

Bước 2: Đăng ký tờ khai

Ở tab “Khai thuế” người dùng lựa chọn phần “Đăng ký tờ khai” sau đó kéo xuống dưới cùng và lựa chọn “Đăng ký thêm tờ khai”

Chương trình hiển thị bảng danh sách tờ khai, kéo xuống dưới cùng tích chọn:

– Thông báo phát hành hóa đơn

– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

Sau khi đã tích chọn xong người dùng tiếp tục nhấn “Chấp nhận”

hóa đơn điện tử

Bước 3: Nộp tờ khai

Vẫn tại tab “Khai thuế” Người dùng thực hiện nhấn chọn phần “Nộp tờ khai XML” nhấn Chọn tệp tờ khai. Ở bước này, người dùng cần phải lựa chọn đúng file “Thông báo phát hành hóa đơn điện tử định dạng xml”, nhấn “Open”.

Sau khi thực hiện xong bước này, hệ thống hiển thị giao diện “Khai thuế” -> nhấn “Ký điện tử”
Tiếp theo là nhập mã PIN của USB Token hiển thị, tiến hành nhập mã PIN chữ ký số, sau đó nhấn Login. Sau đó Hệ thống hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công!”, Tiếp tục nhấn OK.

Hệ thống hiển thị giao diện Khai thuế, nhấn Nộp tờ khai.

Bước 4: Đính kèm phụ lục
(Phụ lục gồm: Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và Mẫu hóa đơn)

Bước 5:  Nộp tờ khai.

Bước 6: Kiểm tra lại xem đã nộp đủ các tờ khai hay chưa

Tại tab Tra cứu, chọn mục Tờ khai. Nhấn Tra cứu.Chương trình hiển thị Kết quả tra cứu.
Sau 2 ngày từ ngày nộp mà không thấy cơ quan Thuế phản hồi thì:

Kế toán doanh nghiệp có thể truy cập vào trang: tracuuhoadon.gdt.gov.vn để kiểm tra xem hóa đơn đã được chấp nhận chưa.

Và liên hệ với cơ quan thuế để xác nhận lại một lần nữa, tránh tình trạng khi chưa được chấp nhận mà đã phát hành hóa đơn điện tử. 

5 điều cần biết về việc lưu trữ hóa đơn điện tử

Kê khai thuế môn bài như thế nào được coi là đúng quy định?

Như vậy, chỉ sau 05 bước thì người dùng đã có thể hoàn thành xong việc thực hiện nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua hệ thống thuế điện tử eTax. Kể từ ngày 25/11/2019 các doanh nghiệp sẽ triển khai sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax thay thế cho hệ thống kê khai thuế và nộp thuế điện tử cũ. Hệ thống dịch vụ mới được tích hợp nhiều tính năng trên cùng một hệ thống, giúp cho người nộp thuế có thể dễ dàng trải nghiệm dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản hơn. Đây cũng là những nỗ lực của cơ quan thuế trong việc cải cách các thủ tục hành chính về thuế, mang đến những giải pháp hữu hiệu cho người nộp thuế trong việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các bước để có thể thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua hệ thống thuế điện tử etax.
 

Trả lời