Tài chính

Mức xử phạt đối với DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Hóa đơn bất hợp pháp là gì? Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị chịu mức phạt bao nhiêu? Hóa đơn điện tử không có chữ ký người mua có phải là hóa đơn bất hợp pháp không? Cách xử lý đối với trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn bên bán, bên mua làm thế nào? Trước rất nhiều câu hỏi về hóa đơn bất hợp pháp nêu trên, bài viết này sẽ giải đáp phần nào giúp doanh nghiệp nắm được những kiến thức cơ bản nhất.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng hoặc đã hết giá trị sử dụng. Trong đó:

– Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã phát hành của doanh nghiệp khác hoặc được in, khởi tạo trùng với số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

– Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC nhưng việc thông báo phát hành chưa được hoàn thành.

– Hóa đơn đã hết giá trị sử dụng là hóa đơn được làm đủ thủ tục thông báo phát hành hóa đơn nhưng doanh nghiệp thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được doanh nghiệp phát hành báo mất với cơ quan thuế; hóa đơn của tổ chức, cá nhân đã bị đóng mã số thuế (ngừng sử dụng mã số thuế).

hóa đơn điện tử

Một số trường hợp cụ thể được coi là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ nội dung.

– Sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp khác để bán ra, hợp thức hóa hàng hóa mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra nhằm gian lận thuế, không kê khai nộp thuế.

– Hóa đơn có sự chênh lệnh về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc bị sai lệch các tiêu thức bắt buộc trong các liên của hóa đơn.

– Sử dụng hóa đơn bán hàng, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và một số cơ quan chức năng khác đã được kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. 

Quy định quan trọng về việc hủy hóa đơn điện tử 

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua eTax

Mức phạt đối với việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hóa đơn

– Phạt cảnh cáo đối với việc không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, nếu các nội dung này không làm ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế của DN và có tình tiết giảm nhẹ.

– Trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện lỗi và lập hóa đơn mới để điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc thì không bị xử phạt.

– DN sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với việc không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ những hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

– Nếu DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến việc trốn thuế, gian lận thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

– Còn đối với trường hợp DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến việc trốn thuế, gian lận thuế thì khi đó DN chỉ bị xử lý về việc trốn thuế, gian lận thuế mà không bị xử lý về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Trả lời