Tài chính

Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là gì?

nghiệp vụ tự doanh chứng khoán

Đối với mỗi công ty chứng khoán thì nghiệp vụ tự doanh chắc hẳn không còn xa lạ. Vậy nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là gì? Mục đích quan trọng nhất đối với công ty chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ này như thế nào? Cùng tygiaquydoi.com tìm hiểu ở bài viết sau đây.

Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là gì?

Tự doanh chứng khoán là một hoạt động của công ty chứng khoán mà họ tự tiến hành các giao dịch mua hoặc bán chứng khoán cho chính công ty của mình. Theo như quy định của Luật Chứng khoán và Nghị định 14 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán thì vốn pháp định của nghiệp vụ tự doanh chứng doanh đối với công ty chứng khoán là 100 tỷ đồng.

Muốn hiểu được nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là gì thì ta cần biết các bước để tự doanh thành công. Đó là xây dựng chiến lược đầu tư, khai thác cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho công ty, phân tích và đánh giá chất lượng cơ hội đầu tư, thực hiện việc đầu tư, quản lý đầu tư và tiến hành thu hồi vốn.

Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán

Mục đích của nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là gì?

Đối với mỗi nghiệp vụ nào cũng vậy, mục đích quan trọng nhất của một công ty khi tiến hành các nghiệp vụ đó là việc thu lợi cho chính mình.

Thị trường chứng khoán ảnh hưởng bởi nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là gì?

Khi tiến hành các hoạt động tự doanh thì công ty chứng khoán có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động trên thị trường. Ví dụ như các công ty chứng khoán có thể dễ dàng dự đoán diễn biến của thị trường để nắm được xu thế giao dịch, có nhân viên đại diện sàn vì thế họ biết được đầy đủ thông tin về quan hệ cung cầu với từng chứng khoán và không phải nghĩ nhiều tới các chi phí giao dịch của các nghiệp vụ tự doanh.

> Xem thêm

Yêu cầu của công ty khi thực hiện tự doanh chứng khoán là gì?

– Tách biệt trong công tác quản lý : Giữa các nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ môi giới, giữa hoạt động kinh doanh chủ sở hữu công ty chứng khoán với hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán, giữa hoạt động tự doanh chứng khoán của chính công ty với hoạt động quản lý danh mục đầu tư để đảm bảo minh bạch và rõ ràng trong hoạt động.

– Đặt khách hàng lên hàng đầu : Lệnh giao dịch của khách hàng phải luôn được ưu tiên xử lý trước các lệnh tự doanh chứng khoán.

– Bình ổn thị trường : dù thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động được hơn 8 năm rồi nhưng hầu hết lượng nhà đầu tư vẫn thuộc loại nhỏ, lẻ. Tâm lý và bản lĩnh của nhà đầu tư chưa vững vàng do vậy nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp như các công ty chứng khoán dù ít hay nhiều vẫn ảnh hưởng và là tín hiệu hướng dẫn cho toàn bộ thị trường. Thông qua các hoạt động tự doanh chứng khoán, công ty có thể góp phần điều tiết cung và cầu, bình ổn giá cả các loại chứng khoán ở trên thị trường. Bình ổn giá cả không phải là một quy định bắt buộc trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng đây được coi như là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp mà mỗi công ty nên chú ý và tuân thủ. Bên cạnh đó thì các công ty phải tuân thủ một số các quy định khác như giới hạn đầu tư, lĩnh vực đầu tư,… Mục đích chủ yếu để tránh sự đổ vỡ của công ty chứng khoán trong quá trình hoạt động và gây thiệt hại chung cho toàn thị trường.

 

Trả lời