Tin tức

Quy định đóng bảo hiểm mới nhất 2018

quy-dinh-dong-bao-hiem-xa-hoi

Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất đã điều chỉnh một số khoản mục về đối tượng, mức đóng, tỷ lệ hưởng cùng nhiều chính sách đổi mới khác, có hiệu lực kể từ 1/1/2018. Dưới đây chúng tôi xin được chia sẻ về quy định đóng bảo hiểm mới nhất 2018.

Đối tượng tham gia.

Theo quy định đóng bảo hiểm mới nhất thì từ ngày 1/1/2018, đối tượng tham gia được bổ sung hai nhóm đối tượng :

Nhóm thứ nhất : người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đù 1 tháng tới dưới 3 tháng thay vì như trước đây là 3 tháng trở lên.

Nhóm thứ hai : là người lao động là công dân nước ngoài hiện đang làm việc tại Việt Nam và được cấp giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Thay đổi về quy định đóng bảo hiểm xã hội.

Với người lao động thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của Nhà nước, từ ngày 1/1/2018 thì tiền lương để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm tiền lương theo ngạch, theo cấp bậc và quân hàm ( hệ số) và các khoản phụ cấp chức vụ ( hệ số ), phụ cấp thâm niên vượt khung ( tính theo phần trăm), phụ cấp kinh nghiệm thâm niên trong nghề ( nếu có- được tính theo % ) trên cơ sở mức lương cơ sở được quy định bởi Nhà nước từng thời kì.

Những đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, từ ngày 1/1/2018 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chính là mức lương, phụ cấp lương cùng các khoản bổ sung khác. Trong số đó thì mức lương làm căn cứ theo quy định đóng bảo hiểm xã hội theo tháng lương và bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

mức phí đóng bảo hiểm xã hội

Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp từ các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc cùng điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa tính tới hoặc tính chưa đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của tháng lương, bảng lương như phụ cấp chức vụ, chức danh, khoản phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, phụ cấp thâm niên, khu vực, phụ cấp lưu động , phụ cấp thu hút cùng các phụ cấp tương tự.

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và các khoản có liên quan tới việc thực hiện các công việc hoặc chức danh được ghi trong hợp đồng lao động.

Đặc biệt các khoản bổ sung này không gồm tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn hoặc sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn giao thông hoặc nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ khác không liên quan tới việc thực hiện công việc được ghi trong hợp đồng lao động.

Mức lương đóng theo quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất phải bằng với mức lương tối thiểu vùng và cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Nhà nước phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nha-nuoc-ho-tro-dong-bao-hiem-xa-hoi

Từ 1/1/2018, ngân sách nhà nước đã thêm một khoản hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhà nước hỗ trợ 30% tiền đóng bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, 25% thuộc hộ cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ được tùy vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi cá nhân nhưng không được vượt quá 10 năm ( tức 120 tháng).

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ chỉ cần nộp số tiền thuộc trách nhiệm đóng của bản thân cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc các đại lý thu.

> Xem thêm :

Trả lời