Chứng khoán

Quyền lợi của cổ đông thiểu số là gì?

cổ đông thiểu số

Trong mỗi báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì khoản mục về lợi ích của cổ đông thiểu số thường được trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt. Vậy cổ đông thiểu số là gì? Quyền lợi của cổ đông thiểu số là gì? Hãy đến với bài viết dưới đây để giải quyết thắc mắc bạn nhé.

Khái niệm cổ đông thiểu số là gì?

cổ đông thiểu số

Câu hỏi cổ đông thiểu số là gì chỉ được hỏi tại các công ty con, tại nơi mà có 2 loại cổ đông là cổ đông mẹ và cổ đông thiểu số. Đối với cổ đông thiểu số không xuất hiện trên các báo cáo tài chính của công ty con nên muốn thấy thì ta phải nhìn vào báo cáo hợp nhất của tập đoàn.

 

Quyền lợi của cổ đông cổ phiếu là gì?

Khi có thỏa thuận giữa các nhà đầu tư trong việc nhượng quyền biểu quyết và không phải là nhượng cổ phần thì cổ đông nắm giữ ít cổ phiếu có thể giữ đa số quyền biểu quyết và khi đó dù phần vốn họ nắm giữ là thiểu số nhưng lại không bị coi là cổ đông thiểu số trên phương diện báo cáo tài chính.

 

Khi nhóm cổ đông giữ phần vốn thiểu số có kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp hơn các cổ đông khác và được cổ đông khác ủy quyền đại diện để quyết định các chính sách tài chính và chính sách hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, một công ty chuyên quản lý khách sạn, có các kĩ năng và trình độ cùng dữ liệu khách hàng tiềm năng thì dù họ có góp vốn với tỷ lệ rất nhỏ vào khách sạn thì họ vẫn được những cổ đông khác ủy quyền điều hành mọi hoạt động của khách sạn, vì họ biết chỉ có công ty này mới có thể tạo lợi nhuận hiệu quả trong việc kinh doanh khách sạn.

> Xem thêm :

Vậy quyền lợi của cổ đông thiểu số là gì? Đây là một câu hỏi tưởng chừng rất dễ dàng nhưng sự thực lại không hề. Nhiều người nghĩ cổ đông thiểu số có lợi ích nhỏ hơn so với lợi ích của cổ đông mẹ. Thực tế phổ biến trong những tập đoàn đa cấp có công ty con, công ty cháu, chắt là công ty mẹ giữ phần vốn đa số ở trong các công ty cháu, chắt nhưng vẫn có thể kiểm soát được chúng qua các công ty con, tức là một hoạt động đầu tư gián tiếp.

 

Vậy cổ đông thiểu số thực sự nắm giữ cái gì? Đó chính là quyền biểu quyết thiểu số chứ không phải là phần lợi ích thiểu số hay phần vốn thiểu số và đây cũng chính là lý do mà chuẩn mực kế toán quốc tế đã không dùng thuật ngữ “ minority interest” như trước kia mà đã chuyển qua “non-controlled interest” ( NCI là cổ đông không kiểm soát). Điều này giúp tránh gây hiểu nhầm cho người sử dụng các báo cáo tài chính cũng như hầu hết nhà đầu tư.

Trả lời