Tin tức

Sơ lược về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Bất kì một tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và có thu nhập chịu thuế thì đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cần có một quy trình thủ tục riêng. Cùng tygiaquydoi.com tìm hiểu ở bài viết sau.

1. Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ai là người phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Như chúng tôi đã đề cập ở trên thì tất cả những tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và có thu nhập chịu thuế thì đều phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ai là người phải kê khai thuế?

Các cơ sở kinh doanh có thu nhập thì có nghĩa vụ phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

2. Kì tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

 

– Để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải tính toán thuế theo quý và được xác định cụ thể như sau :

+ Quý 1 : Từ 1/1 đến hết 31/3.

+ Quý 2 : Từ 1/4 đến hết ngày 30/6

+ Quý 3 : Từ 1/7 đến hết ngày 30/9

+ Quý 4 : Từ 1/10 đến hết ngày 31/12

Kì tính thuế đầu tiên là thời điểm được tính từ ngày bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của quý.

Kì tính thuế theo tháng lại được xác định bắt đầu từ ngày đầu tháng tới hết ngày cuối cùng của tháng.

Kì tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập : được tính từ thời điểm phát sinh thu nhập tới hết ngày cuối cùng của tháng phát sinh thu nhập.

3. Hồ sơ kê khai thuế.

Để tiến hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì công việc trước tiên đó là kê khai thuế. Hồ sơ kê khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan để làm căn cứ cho người nộp thuế khai và tính thuế.

Hồ sơ kê khai thuế được chia làm 3 loại dựa theo thời gian kinh doanh :

– Hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý : Lựa chọn kê khai theo một trong hai mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN tùy theo tình hình thực tế của doanh nghiệp mà lựa chọn cho phù hợp.

– Hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo tháng : Lựa chọn kê khai theo mẫu 04/TNDN ban hành kèm Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007.

4. Nguyên tắc khi lập tờ kê khai trước khi tiến hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Số tiền ghi trên tờ khai thuế TNDN làm tròn tới đơn vị là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân.

– Các số liệu được kê khai trên tờ khai phải chính xác, rõ ràng và không được tẩy xóa, không được ghi số âm.

– Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kì tính thuế cần bỏ trống không được ghi.

– Tờ kê khai thuế hợp lệ khi kê khai theo đúng mẫu quy định và đầy đủ các thông tin định danh theo đăng kí với các cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh đăng kí tên, có dấu xác nhận của cơ sở kinh doanh.

– Người nộp thuế không được thay đổi về khuôn dạng, thêm bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kì chỉ tiêu nào trong tờ kê khai thuế.

> xem thêm :

 

Trả lời