Chứng khoán

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp đang lãi hay lỗ?

trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia các cổ phiếu theo tỷ lệ nhưng liệu các nhà đầu tư cá nhân hiện nay có hiểu rõ được bản chất tài chính ẩn sâu trong các nghiệp vụ trên?

Bản chất của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

trả cổ tức bằng cổ phiếu

Xét về bản chất, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu là một nghiệp vụ chia tách cổ phiếu và không hề phát sinh thêm dòng tiền mới nào để doanh nghiệp tăng nội lực của mình. Giả sử như nếu một doanh nghiệp công bố rằng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% so với giá thị trường hiện đang là 20.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, mỗi một cổ phiếu cũ giá 20000 đồng/cổ phiếu thì sẽ được tách thành 1,1 cổ phiếu mới với giá thị trường chỉ có 18,200 đồng/ cổ phiếu do sự pha loãng.

Hiểu một cách nôm na thì khi nhà đầu tư có 100 cái kẹo thì anh ta sẽ nhận được 110 cái kẹo nhỏ hơn sau khi chia cổ tức ( nghĩa là sự pha loãng về giá trị ). Theo đó thì tổng giá trị của chiếc kẹo không hề thay đổi trong khi số lượng kẹo thì tăng lên khiến giá của mỗi cái kẹo giảm đi – đây chính là ý nghĩa của việc pha loãng giá trị.

Vì vậy, khi công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu thì tổng lượng vốn chủ sở hữu không hề thay đổi. Thay vào đó thì chỉ có các mục nhỏ trong vốn chủ sở hữu là thay đổi – thường thì các khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần sẽ giảm để bù cho phần vốn điều lệ tăng lên tương ứng. Hay nói cách khác thì khi trả cổ tức bằng cổ phiếu thì công ty chẳng tạo thêm được bất kì một giá trị vật chất nào cho các cổ đông mà chỉ tăng giảm đối ứng về sổ sách trong các khoản mục.

> Xem thêm :

Chiến lược đòn bẩy tài chính trong kinh doanh

Những ngộ nhận nguy hiểm của nghiệp vụ này.

Thế nhưng rất nhiều nhà đầu tư lại vẫn lơ mơ về bản chất của nghiệp vụ này, thậm chí họ còn có nhiều ngộ nhận nguy hiểm. Trong đó có các ngộ nhận cơ bản sau :

Trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp tài sản của nhà đầu tư tăng lên

Đây là một tư tưởng phổ biến nhất và là lý do gây ra các cơn sóng tăng trần khi có tin trả cổ tức bằng cổ phiếu. Sự thực thì dù nhà đầu tư có nhiều cổ phiếu cỡ nào nhưng giá của cổ phiếu lại bị pha loãng và san sẻ khi tách cổ phiếu nên tài sản vẫn được giữ nguyên không tăng cũng chẳng giảm.

Tỷ trọng sở hữu bị giảm so với các cổ đông khác

Tỷ trọng sở hữu cổ phần của nhà đầu tư vẫn hoàn toàn được giữ nguyên do các cổ đông đều được chia thêm cổ phiếu ứng với tỷ lệ nằm giữ.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ gia tăng giá trị cổ đông vì có thể giúp cổ đông tránh được thuế

Dù tránh được thuế nhưng không có nghĩa là giá trị cổ đông tăng lên. Giá trị cổ đông chỉ tăng khi lượng tiền giữ lại được doanh nghiệp sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả mà thôi.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu chứng tỏ rằng doanh nghiệp tăng vốn hơn trước, mở rộng lớn mạnh hơn.

Tư tưởng này chỉ đúng ở vế đầu còn về bản chất thì vốn chủ sở hữ, tổng tài sản lại không thay đổi và hơn hết thì không hề có dòng tiền phát sinh mới nào chảy vào doanh nghiệp. Do vậy nhìn thì có vẻ to lớn hơn nhưng thực sự đây chỉ dừng lại ở những con số trên nghiệp vụ sổ sách của doanh nghiệp.

Trả lời