Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh

Ngành xuất nhập khẩu đang trên đà phát triển mạnh cùng với xu thế hội nhập của thương mại quốc tế. Vì vây các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không ngừng tăng mạnh trong những năm qua, đặc biệt làĐọc tiếp Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh