Tin tức

Ý nghĩa giá trị sổ sách của một công ty

giá trị sổ sách của công ty

Giá trị sổ sách là gì? Cách xác định giá trị sổ sách ra sao? Ý nghĩa của giá trị sổ sách là gì? Đó là một trong hàng ngàn câu hỏi mà mỗi nhà kinh doanh cần phải trả lời để phát triển và đảm bảo lợi nhuận tốt nhất cho công ty của mình. Và sau đây, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số thông tin liên quan tới giá trị sổ sách là gì? Mời các bạn đón đọc.

Khái niệm : Giá trị sổ sách là gì?

Giá trị sổ sách của một công ty là giá trị được rút ra từ việc xác định tổng giá trị của các loại tài sản. Giá trị sổ sách của một công ty là giá trị của toàn bộ tài sản như tiền, nhà xưởng, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu,… và nó được thể hiện ở trên sổ kế toán trừ đi tất cả các khoản nợ và không gồm lãi.

giá trị sổ sách của công ty

Cách tính giá trị sổ sách là gì?

Giá trị sổ sách của một công ty được tính như sau :

P/B = Stock price/(Total assets – Intangible asset and liabilities).

Trong đó :

– P/B là giá trị sổ sách.

– Stock price là giá trị của cổ phiếu.

– Total assets : tổng tất cả giá trị tài sản.

– Intangilble assetes and liabilities : giá trị tài sản vô hình và nợ.

Ý nghĩa của giá trị sổ sách là gì?

Để hiểu rõ về giá trị sổ sách là gì thì chắc chắn bạn phải hiểu được ý nghĩa của nó một cách toàn diện và sâu sắc nhất. Theo cách tính trên thì tỉ lệ này được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó. Hệ số giá trên giá trị sổ sách của một cổ phiếu có ý nghĩa rất quan trọng. Nó liên quan tới độ an toàn của các khoản đầu tư dài hạn. Khi hệ số này càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì thế, chỉ số P/B là một trong số những chỉ số tài chính mà nhà đầu tư cần quan tâm khi bắt đầu sự đầu tư. Đây được coi là một trong các công cụ giúp nhà đầu tư xác định được giá cổ phiếu hợp lý nhất để có các quyết định phù hợp với tình huống kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì điều này nhiều khi không đúng đối với các doanh nghiệp mà giá trị tài sản vô hình của họ nhiều hơn giá trị tài sản hữu hình. Khi đánh giá các chỉ số này thì nhà đầu tư cần phải đưa ra các tiêu chí, tiêu chuẩn so sánh khác nhau trong mỗi lĩnh vực, mỗi phương diện, mỗi khía cạnh, mỗi ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh cũng như lựa chọn.

Trả lời